Mobil overvågning og datalogging med trådløse RFiD Tags

Mobil overvågning og datalogging med trådløse RFiD Tags

Logos Logit tilbyder løsninger til alle former for mobil datalogning og overvågning af mobile enheder med brug af trådløse RFiD tags.

Hvor behovet er løbende overvågning, f.eks. under transport af medicin/prøver eller fødevarer, anvender vi aktive Tags, der altid er online.

Hvis man blot vil sikre sig, at grænse-forhold ikke overskrides (f.eks. øvre/nedre temperaturgrænser), anvender vi semi-passive Tags, der opsamler data og afgiver dem, når de møder et hot-spot.

Og endelig anvender vi passive Tags, når der primært er behov for identifikation og sporing.
Tag’en, der er en lille chip ned til størrelse med et stort knappenålshoved eller som kan være monteret i en label, bliver læst, når de passerer et område, hvor der er etableret aktiv dataopsamling (antenner) eller ved hjælp af håndholdte scannere.

Det bruges i stadig stigende omfang på hospitaler, hvor bl.a. senge og andet udstyr monteres med trådløse Tags, til sporing af, hvor f.eks. den pågældende seng er.

I Logos Logit har vi også anvendt passive Tags mere aktivt som led i løbende vedligehold samt eksempelvis til at sikre brug af korrekt vaskprogram i en automatisk sengevask.

Logit systemet kan således sikre dokumentation for vasken af den enkelte seng med logning af seng, dato, tidspunkt samt om vaskeprocessen er udført korrekt.

Mobil overvågning og datalogging med RFiD tags kan bruges til mange andre brugseksempler.
Har I mobile enheder, så kontakt os gerne for en snak om mulighederne.

Her er en artikel om hvordan vi har anvendt trådløse RFiD Tags til en sengevasker
Gå tilbage til produkter