Ny vej til besparelser og mere tid til patienterne

Hent artiklen her

To af de største udfordringer på hospitalerne i det offentlige sundhedsvæsen er økonomi og manglende tid til patienterne. Det er sjældent, at begge dele kan tilgodeses på en gang, men det er faktisk tilfældet med et nyt tilbud om automatisk temperaturovervågning på abonnement tilpasset medicinskabe og øvrige køleog fryseinstallationer på hospitaler og laboratorier.

Manuel aflæsning på bekostning af personale og pati...
Læs mere

Ny sengevasker - med trådløs styring og automatisk overvågning af senge

Hent artiklen her

På Hvidovre Hospital har man installeret en ny sengevasker. Ønsket var i den forbindelse at sikre og kunne dokumentere en korrekt vask, men derudover også at få overblik over sengene, hvor mange rene der er til rådighed, hvornår de sidst er blevet vasket, og hvor de befinder sig.

Dokumentation af vasketemperatur
Ved at indsætte otte temperaturfølere i sengevaskerens forskellige sektioner, ved man nu med fuld dokume...
Læs mere

Sider