Enhedsovervågning som led i fornyelsen af kvalitetssikring på hospitalerne

Hent artiklen her

Nye krav til overvågning
Der stilles mange nye krav til overvågning i disse år. Opførelse af nye super sygehuse og de mange ombygninger på de eksisterende hospitaler medfører radikale ændringer og nye strukturer og arbejdsgange. Reduktion af energiforbrug og dermed CO2 aftryk er kommet yderligere i fokus og det samme gælder automatisering og forbedret logistik. Som eksempel på dette kan nævnes planerne om konsolidering a...
Læs mere

Buch & Holm er ny distributør for Danmark og Sverige

Ny dansk og svensk distributør

Vi har igennem mange år udviklet og tilpasset vores system til at imødekomme netop de behov og krav, som stilles på danske hospitalers og vi har i dag en komplet platform af hardware/IT-system til alle former for teknisk overvågning, som f.eks. temperatur, lufttryk og gasser, samt til styring af inventar og senge.
Udviklingen er i høj grad sket i samarbejde med hospitalernes tekniske afdelinger og ikke mindst nøglepersoner ude på de forskellige afdelinger.

Som led i vores strategi om at udbrede kendskabet til fordelene m...
Læs mere

Ny vej til besparelser og mere tid til patienterne

Hent artiklen her

To af de største udfordringer på hospitalerne i det offentlige sundhedsvæsen er økonomi og manglende tid til patienterne. Det er sjældent, at begge dele kan tilgodeses på en gang, men det er faktisk tilfældet med et nyt tilbud om automatisk temperaturovervågning på abonnement tilpasset medicinskabe og øvrige køleog fryseinstallationer på hospitaler og laboratorier.

Manuel aflæsning på bekostning af personale og pati...
Læs mere

Ny sengevasker - med trådløs styring og automatisk overvågning af senge

Hent artiklen her

På Hvidovre Hospital har man installeret en ny sengevasker. Ønsket var i den forbindelse at sikre og kunne dokumentere en korrekt vask, men derudover også at få overblik over sengene, hvor mange rene der er til rådighed, hvornår de sidst er blevet vasket, og hvor de befinder sig.

Dokumentation af vasketemperatur
Ved at indsætte otte temperaturfølere i sengevaskerens forskellige sektioner, ved man nu med fuld dokume...
Læs mere

I-Tavle er et nyt informationssystem der skaber overblik og mindsker administrationen

Hent artiklen her

Udsprunget af behov for overblik og mindre administration
For at sikre, at man bruger ressourcerne bedst muligt og samtidig reducere administrative rutiner, har man i Teknisk Afdeling på Hvidovre Hospital udviklet et helt specielt registrerings- og informationssystem, kaldet I-Tavlen.
I spidsen for projektet står maskinmester Bjarne Tjørnelund Andersen, som peger på en række væsentlige forhold, som I-Tavlen løser i d...
Læs mere

Ny generation overvågningssystem baseret på Big Data

Hent artiklen her

Umiddelbart ligner det nye Logit det kendte og velfungerende overvågningssystem, som igennem en årrække har været i brug på en adskillige af landets største hospitaler. Men bagved har det undergået en fundamental omlægning, som har fremtidssikret det, også til brug på hospitaler, der først tages i brug om 10-12 år, og samtidig bragt systemet i en klasse for sig selv. Grundpillerne hedder Big Data, ny teknologi og brugen af APPs ti...
Læs mere

Dansk udvikling tager Hospitals-overvågning ind i en ny tidsalder

Hent artiklen her

Virksomheden, der i forvejen tilbyder en lang række unikke faciliteter til teknisk overvågning tager nu skridtet videre og lancerer en flot og avanceret App, der vil give mulighed for en komplet styring af den tekniske overvågning App’s kendes i dag fra mange andre brancher, hvor de anvendes til bl.a. bestilling af billetter, film og diverse information. Med den nye App fra Logos Logit bringes teknologien nu også ind i hospitalsverdenen...
Læs mere

Temperaturovervågning - Fra pligt til hjælp med professionelt udstyr

Hent artiklen her

Automatisk overvågning rigtig anvendt skaber det værdi for hospitalerne
Kravene til kontrol og dokumentation i sundhedsvæsenet er vokset betydeligt inden for de seneste år. Hidtil har det været set som endnu en resourcekrævende opgave, at skulle sikre aflæsning og opbevaring af data. Men heldigvis har kravene affødt udvikling af helt nye automatiske overvågningssystemer, som rigtig anvendt, kan sikre skabe værdi på hospia...
Læs mere

Nyt intelligent overvågningssystem sparer penge og frigiver tid til det faglige arbejde

Hent artiklen her

Behovet for teknisk overvågning er steget kraftigt
Behovet for teknisk overvågning er steget kraftigt i de seneste år. Dels som følge af øgede krav i forbindelse med akkreditering, men også fordi hospitalerne og medicoindustrien i dag opbevarer store mængde dyr medicin foruden vævsprøver og andet uerstatteligt materiale. Begge dele er forbundet med ufravigelige krav til opbevaring og håndtering, og nedbrud af f.eks. ...
Læs mere

Samarbejde mellem offentlig og privat har ført til unikt overvågningssystem

Hent artiklen her

Logos Logit er et standardiseret måleog dataindsamlingssystem som billigt og effektivt kan monteres på alle former for udstyr – og frem for alt, det er nemt! Siden Logos Logit konceptet så dagens lys for godt 3 år siden, har det sparet hospitaler, hvor det er installeret, for mange penge. Med lancereringen af en ny version er Logos Logit nu mere aktuel end nogenside.

Uheld førte til innovation gennem samarbejde
S...
Læs mere

Sider